صدور7مجوزسرمایه‌گذاری خارجی در یک ماه

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،" محمد عطایی" اعلام کرد: مجوز فعالیت این سرمایه گذاران پس از بررسی در اداره امور کارگزاران به امضای رییس سازمان بورس رسید.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاران فوق از ملیت‌های مختلف هستند، تصریح کرد: چند درخواست جدید نیز به اداره امور کارگزاران سازمان بورس ارسال شده است که پس از بررسی های لازم، مجوز آنان صادر خواهد شد.
عطایی به نقش مهم شرکت‌های کارگزاری در جذب سرمایه گذاران خارجی فوق اشاره و اظهار امیدواری کرد: آنان بتوانند با اتخاذ راهکارهای لازم، سرمایه گذاران بیشتری را جذب بازار سرمایه ایران کنند.

 

۱۳۹۰/۱۱/۱۷
www.bmp-co.com
شرکت پارسیان مهر