شرکت پارسیان مهرWebsite managerParsianmehr Software Developmentwww.bmp-co.com9/23/2021 8:32:38 PMfaمشوق های پوچ خرید ملک در کشور همسایه1393/06/25http://www.bmp-co.com/fa-news-51.html1393/06/25مجارستان اعلام کرد دیگر نیازی به صندوق بین المللی پول ندارد. 1392/11/15http://www.bmp-co.com/fa-news-48.html1392/11/15فرانسه و بحران مالی اروپا1391/03/22http://www.bmp-co.com/fa-news-47.html1391/03/22توقف اعطای پاسپورت کشور سنت کیتس به ایرانیان1390/12/08http://www.bmp-co.com/fa-news-46.html1390/12/08صدور7مجوزسرمایه‌گذاری خارجی در یک ماه 1390/11/17http://www.bmp-co.com/fa-news-45.html1390/11/17